สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ เลขที่ 230 หมู่1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-112920 , 053-112937 โทรสาร 053-112921
Copyright 2014, สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่.
All rights are reserved. Read Privacy Policy. Created by Chiangmai Webdesign